Browse Items (1323 total)

Radnik 1945 -1946.pdf
Od 1949. Organ Glavnog odbora Saveza sindikata Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu
Od br. 72 (1959) glavni i odgovorni urednik Nada Selimović
Od br. 72 (1950) izdavač Glavni odbor SSJ za BiH
Od br. 35 (1946) naslov naizmjenično ćir. i lat.
Nije…

Domovina 1920.pdf
Vlasnik i izdavač Nezavisnog muslimanskog lista Domovina bio je Šerif Arnautović, glavni urednik Avdo Hasanbegović, a odgovorni urednik Ali ef. Raljević. Tekst je štampan na latinici i ćirilici, na bosanskom jeziku i izlaio je tri puta nedjeljno.…

Dzepni kalendar za godinu 1911.pdf
Kalendar je izašao samo za 1911. godinu. Puni naslov glasi: Džepni kalendar: za godinu...
Slavija je izdala kalendar u Bosanskoj Krupi. Nisu poznati podaci o uredniku.

Zvono 1920-.pdf
Odgovorni urednik Zvona bio je Jovan Šmitran, a glavni urednik N. Ristić. Novina je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, štampana latinicom i ćirilicom. Izdavač je bila Jugoslovenska soc. dem. stranka za BiH, a štamparija Radnička…

Kritika 1922 prvi dio.pdf
Odgovorni urednik novine bio je Ismet Busovača, a za redakciju „Kritike“ odgovoran je bio Jovo Šmitran. I Kritika je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, na latinici i ćirilici. Izdavač je bio u Sarajevu, Konzorcij „Triumvirat“.…

Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu 1887-1912.pdf
Za tisak uredio i izdao Josip Milaković, u Sarajevu. Zbirka je štampana latinicom i ćirilicom na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.
Iz Predgovora / Josip Milaković: "Ove je godine taman četvrt vijeka, otkako đaci sarajevske učiteljske škole…

Novo vrijeme 1929 drugi dio.pdf
Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na bosanskom jeziku, štampan ćirilicom i latinicom jedanput nedjeljno u sarajevskoj štampariji Obod. Od…

Novo vrijeme 1929 prvi dio.pdf
Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na bosanskom jeziku, štampan ćirilicom i latinicom jedanput nedjeljno u sarajevskoj štampariji Obod. Od…

Žetva 1944.pdf
List je bio namijenjen omladini Bosanske Krajine i šire, omladini antifašističke Jugoslavije. Nije imao redovan kontinuitet u izlaženju zbog ratnih dešavanja u periodu postojanja lista. Izdavan je na Kozari, od izdavača Oblasnog odbora USAOJ-a…

Srpski zadrugar 1914.pdf
Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao kalendar u Bosovači.

Srpski zadrugar 1913.pdf
Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao kalendar u Bosovači.

Srpski zadrugar 1912.pdf
Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao kalendar u Bosovači.

Tarik 1908.pdf
List je bio muslimansko religiozno-političkog karaktera. Štampan je arebicom, na bosanskom jeziku i izlazio je jednom mjesečno (svaki mlađak).

Revija 1923-1924.pdf
Časopis je izlazio na srpskom, hrvatskom i bosanskom jeziku, latiničnim pismom. Litografisan je, nije paginiran. Izašao je samo jedan broj za 1923/24. školsku godinu. Reviju su izdavali đaci 1. muške Gimnazije u Sarajevu.

Naša misel 1935.pdf
List „Naša misel“ pronađen je 2004. godine prilikom sređivanja i popisa arhivske građe u Odjeljenju specijalnih zbirki NUBBiH. Izlazio je od 21. marta do 15. decembra 1935. godine u Sarajevu, dva puta mjesečno, na slovenačkom jeziku. Uređivao ga je…

Željezničarski zadružni kalendar 1929.pdf
Urednik Željezničarskog kalendara bio je Nikola Jarak. Prvi broj datira iz 1926. godine, a kada je prestao sa izdavanjem, nije tačno poznato. Štampan je na bosanskom jeziku u štampariji Zadružni glasnik. Izdavač je bila Željezničarska druga.

Željezničar-ilustrovani kalendar 1926.pdf
Urednik i izdavač ovog ilustrovanog kalendara bio je Nikola Jarak. Kalendar Željezničar izlazio je na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, na latiničnom i ćirilićnom pismu. Štampan je u štampariji „Obod“. Prvo izdanje je iz 1926. godine, a nije…

Glasnik sv. Ante 1933.pdf
Glasnik je izdavalo Franjevačko redodržavno starješinstvo u periodu od 1906. do 1945. godine. Urednik Glasnika sv. Ante je bio Fra Miron Kozinović. Štampan je na hrvatskom jeziku u Tiskari Vogler.

Glasnik sv. Ante 1913.pdf
Glasnik je izdavalo Franjevačko redodržavno starješinstvo u periodu od 1906. do 1945. godine. Urednik Glasnika sv. Ante je bio Fra Miron Kozinović. Štampan je na hrvatskom jeziku u Tiskari Vogler.

Glasnik sv. Ante 1912.pdf
Glasnik je izdavalo Franjevačko redodržavno starješinstvo u periodu od 1906. do 1945. godine. Urednik Glasnika sv. Ante je bio Fra Miron Kozinović. Štampan je na hrvatskom jeziku u Tiskari Vogler.

Đačka iskra 1933.pdf
List je izlazio u Banja Luci. Direktor lista bio je B. Janković, glavni urednik A. Hadžiefendić. Kucan je na pisaćem stroju, potom umnožavan, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Izlazio je sedmično i bio je časopis IIb razreda. Tematski,…

Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18.pdf
Vlasnik i glavni urednik časopisa „Dan“ bio je Savo Miladinović, a urednik dr. Lazo Dimitrijević. „Dan“ je izlazio na srpskom jeziku i štampan je ćirilicom u sarajevskoj štampariji Prva srpska štamparija Riste J. Savića. Prvobitno je izlazio…

Brazda-časopis za književnost i kulturu 1935.pdf
Glavni urednik časopisa bio je Eli Finci u ime grupe sarajevskih mladih književnika. Časopis je izlazio na bosanskom jeziku i na latiničnom pismu. Štampan je u Štampariji „Bosanske pošte“ i Štampariji „Prosvete“ u Sarajevu.

Bosanac-srpski narodni kalendar 1919.pdf
Bosanac: srpsko-pravoslavni kalendar iz 1919. godine bio je u izdanju Knjižarnice I. Đ. Đurđevića i štampan je u Sarajevu u „Štampariji Daniel & Kajon“. Od 1919. godine urednik kalendara je Đorđe Pejanović, a štampao se u Štampariji „Bosanske pošte“.…

Razglednice - 0047.jpg
Eduard Loidolt, drugi slikar austrougarke vojske, akademski slikar i vojnik koji je inspiriran neobičnošću Bosne napravio je 135 akvarela malog formata, predstavljajući najširu i najraznovrsniju sliku bosanskohercegovačkih krajolika, gradskih veduta,…

Srpska riječ radikalni organ 1919.pdf

Borba-Socijalistički kalendar 1920.pdf
Borba - socijalistički kalendar počeo je izlaziti 1920. godine. Urednik je bio Jova Jakšić. Kalendar je izlazio ćirilicom i latinicom. Štampan je u Sarajevu, u knjižari Socijalističke radničke partije Jugoslavije (Komunista) od 1920. do 1941. godine.…

Plakati Grafičara Paula Petera Piecha.pdf
Ilustracije Njuroškog grafičara Paula Petera Piecha

Almanah srednješkolske omladine u Sarajevu.pdf
Književnost

Rehber 1887 1888 1889 II dio.pdf

Rehber 1887 1888 1889 I dio.pdf

Naša misao 1916.pdf

1.pdf
plakat

2.pdf
plakat

3.pdf
plakat

4.pdf
Plakat

5.pdf
Plakat

Glasnik jugoslavenskih franjevaca 1892.pdf

Glasnik jugoslavenskih franjevaca 1891.pdf

Narod 1914.pdf
List za politiku i kulturu

Poljička republika MS 3.pdf

Pravda 1921 98-138.pdf

Pravda 1921 51 - 97.pdf

Pravda 1921 1-50.pdf

Pravda 1920 56-77.pdf

Pravda 1920 1-55.pdf

Pravda 1922 247-294.pdf

Pravda 1922 193-244.pdf

Pravda 1922 145-192.pdf

Pravda 1922 97-144.pdf

Pravda 1922 46-96.pdf

Pravda 1922 1-45.pdf

Gaševićev mevlud.pdf
poezija ; odrasli, opća (lijepa književnost)

Historijska karta SREDNJEVJEKOVOVNE BOSANSKE DRŽAVE.pdf
Karta je iz knjige Naselja srednjovjekovne bosanske države, Bg,1957. M. Vege 1. Gl. stv. nasl. a) Bosna i Hercegovina -- 20. st. -- Historijske karte

Gramatika Bosanskog jezika 1898.pdf
Bosanski jezik - Gramatika - Udžbenici za srednje škole

Sarafinski Perivoj 1905.pdf
ozbiljna (nije lijepa knjiž.)

Sarafinski Perivoj 1904.pdf
ozbiljna (nije lijepa knjiž.)

Franjevački vijesnik 1928.FR12_compressed (1).pdf

Franjevački vijesnik 1927- God. 34, br. 1 - God. 34, br. 12 (2).FR12_opt_1.pdf

Artileriski glasnik 1928 - God. 3, br. 8.pdf

Artileriski glasnik 1927 - God. 2, br. 5.pdf

Artileriski glasnik 1927 - God. 2, br. 4.pdf

Artileriski glasnik 1927 - God. 2, br. 3.pdf

Artileriski glasnik 1926 - God. 1, br. 2.pdf

Artileriski glasnik 1926 - God. 1, br. 1.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 24.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 21.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 16.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 13.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1922 - God. 2, br. 11.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 27.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 26.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 25.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 23.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 22.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 21.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 20.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 19.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 17.pdf

Hrvatske Pučke Novine 1921 - God. 1, br. 12.pdf

Vatan 1886-1887 - Br. 103-154.pdf

Vatan 1885-1886 - Br. 52-102.pdf

Vatan 1884-1885 - Br. 1-51.pdf

Gajret 1929 - Br. 10.pdf

Gajret 1929 - Br. 9.pdf

Gajret 1929 - Br. 8.pdf

Gajret 1929 - Br. 7.pdf

Gajret 1929 - Br. 6.pdf

Gajret 1929 - Br. 5.pdf

Gajret 1929 - Br. 4.pdf

Gajret 1929 - Br. 3.pdf

Gajret 1929 - Br. 2.pdf

Gajret 1929 - Br. 1.pdf

Gajret 1928 - Br. 10.pdf

Gajret 1928 - Br. 9.pdf

Gajret 1928 - Br. 8.pdf

Gajret 1928 - Br. 7.pdf

Gajret 1928 - Br. 6.pdf

Gajret 1928 - Br. 5.pdf
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2