Digitalizirane kolekcije Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Recently Added Items

Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18 - kulturno politički časopis

Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18.pdf

Vlasnik i glavni urednik časopisa Dan bio je Savo Miladinović, a urednik dr. Lazo Diimtrijević. Dan je izlazio na srpskom jeziku i štampan je…

„ZVONO: glasnik Jugoslovenske Soc.-Dem. Stranke za BiH“ (1920)

Zvono 1920-.pdf

Odgovorni urednik Zvona bio je Jovan Šmitran, a glavni urednik N. Ristić. Novina je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, štampana…

KRITIKA političkog, socijalno-ekonomskog i kulturnog djelovanja našeg društva 1922

Kritika 1922 prvi dio.pdf

Odgovorni urednik novine bio je Ismet Busovača, a za redakciju „Kritike“ odgovoran je bio Jovo Šmitran. I Kritika je izlazila na bosanskom, hrvatskom…

Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu 1887-1912

Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu 1887-1912.pdf

Za tisak uredio i izdao Josip Milaković, u Sarajevu. Zbirka je štampana latinicom i ćirilicom na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.
Iz Predgovora…

Novo vrijeme 1929 (Drugi dio)

Novo vrijeme 1929 drugi dio.pdf

Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na…

Novo vrijeme 1929 (Prvi dio)

Novo vrijeme 1929 prvi dio.pdf

Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na…

„ŽETVA: list Oblasnog odbora Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije za Kozaru“ (1944)

Žetva 1944.pdf

List je bio namijenjen omladini Bosanske Krajine i šire, omladini antifašističke Jugoslavije. Nije imao redovan kontinuitet u izlaženju zbog ratnih…