Digitalizirane kolekcije Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Recently Added Items

Novo vrijeme 1929 (Drugi dio)

Novo vrijeme 1929 drugi dio.pdf

Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na…

Novo vrijeme 1929 (Prvi dio)

Novo vrijeme 1929 prvi dio.pdf

Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na…

„ŽETVA: list Oblasnog odbora Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije za Kozaru“ (1944)

Žetva 1944.pdf

List je bio namijenjen omladini Bosanske Krajine i šire, omladini antifašističke Jugoslavije. Nije imao redovan kontinuitet u izlaženju zbog ratnih…

Srpski zadrugar 1914

Srpski zadrugar 1914.pdf

Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao…

Srpski zadrugar 1913

Srpski zadrugar 1913.pdf

Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao…

Srpski zadrugar 1912

Srpski zadrugar 1912.pdf

Urednik i izdavač kalendara bio je Jovan Simić. Štampan je na srpskom jeziku u sarajevskoj Srpskoj dioničkoj štampariji. Jovan Simić je izdavao…

„TARIK: ilmî, edebî cerîde = Putokaz: list za pouku i zabavu“ 1908

Tarik 1908.pdf

List je bio muslimansko religiozno-političkog karaktera. Štampan je arebicom, na bosanskom jeziku i izlazio je jednom mjesečno (svaki mlađak).