Digitalizirane kolekcije Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Recently Added Items

BRAZDA: časopis za književnost i kulturu 1935

Brazda-časopis za književnost i kulturu 1935.pdf

Glavni urednik časopisa bio je Eli Finci u ime grupe sarajevskih mladih književnika. Časopis je izlazio na bosanskom jeziku i na latiničnom pismu.…

BOSANAC: srpsko-pravoslavni kalendar

Bosanac-srpski narodni kalendar 1919.pdf

Bosanac: srpsko-pravoslavni kalendar iz 1919. godine bio je u izdanju Knjižarnice I. Đ. Đurđevića i štampan je u Sarajevu u „Štampariji Daniel &…

Akvareli "Sarajevo" – Eduard Loidolt

Razglednice - 0047.jpg

Eduard Loidolt, drugi slikar austrougarke vojske, akademski slikar i vojnik koji je inspiriran neobičnošću Bosne napravio je 135 akvarela malog…

Borba: socijalistički kalendar 1920.

Borba-Socijalistički kalendar 1920.pdf

Borba - socijalistički kalendar počeo je izlaziti 1920. godine. Urednik je bio Jova Jakšić. Kalendar je izlazio ćirilicom i latinicom. Štampan je u…

Plakati Grafičara Paula Petera Piecha

Plakati Grafičara Paula Petera Piecha.pdf

Ilustracije Njuroškog grafičara Paula Petera Piecha