Digitalizirane kolekcije Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine

Recently Added Items

RADNIK: organ Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu 1945

Radnik 1945 -1946.pdf

Od 1949. Organ Glavnog odbora Saveza sindikata Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu
Od br. 72 (1959) glavni i odgovorni urednik Nada Selimović
Od br.…

Domovina : nezavisan muslimanski list 1920

Domovina 1920.pdf

Vlasnik i izdavač Nezavisnog muslimanskog lista Domovina bio je Šerif Arnautović, glavni urednik Avdo Hasanbegović, a odgovorni urednik Ali ef.…

Džepni kalendar: za godinu 1911

Dzepni kalendar za godinu 1911.pdf

Kalendar je izašao samo za 1911. godinu. Puni naslov glasi: Džepni kalendar: za godinu...
Slavija je izdala kalendar u Bosanskoj Krupi. Nisu poznati…

„ZVONO: glasnik Jugoslovenske Soc.-Dem. Stranke za BiH“ (1920)

Zvono 1920-.pdf

Odgovorni urednik Zvona bio je Jovan Šmitran, a glavni urednik N. Ristić. Novina je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, štampana…

KRITIKA političkog, socijalno-ekonomskog i kulturnog djelovanja našeg društva 1922

Kritika 1922 prvi dio.pdf

Odgovorni urednik novine bio je Ismet Busovača, a za redakciju „Kritike“ odgovoran je bio Jovo Šmitran. I Kritika je izlazila na bosanskom, hrvatskom…

Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu 1887-1912

Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu 1887-1912.pdf

Za tisak uredio i izdao Josip Milaković, u Sarajevu. Zbirka je štampana latinicom i ćirilicom na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.
Iz Predgovora…

Novo vrijeme 1929 (Drugi dio)

Novo vrijeme 1929 drugi dio.pdf

Izdavač i vlasnik lista bio je Konzorcij „Novo vrijeme“, a za izdavački Konzorcij i uredništvo određen je bio Muharem M. Trampa. List je izlazio na…