Grafička zbirka

Title

Grafička zbirka

Description

U grafičkoj zbirci se sakupljaju, obrađuju, čuvaju i daju na korištenje: plakati, kalendari, razglednice, grafičke mape, katalozi izložbi, fotografije poznatih ličnosti, portreti i ostala neknjižna građa i referensna literatura iz oblasti umjetnosti.

Collection Items

Plakati Grafičara Paula Petera Piecha
Ilustracije Njuroškog grafičara Paula Petera Piecha
View item

Collection Tree