Časopisi

Title

Časopisi

Collection Items

„TARIK: ilmî, edebî cerîde = Putokaz: list za pouku i zabavu“ 1908
List je bio muslimansko religiozno-političkog karaktera. Štampan je arebicom, na bosanskom jeziku i izlazio je jednom mjesečno (svaki mlađak).

KRITIKA političkog, socijalno-ekonomskog i kulturnog djelovanja našeg društva 1922
Odgovorni urednik novine bio je Ismet Busovača, a za redakciju „Kritike“ odgovoran je bio Jovo Šmitran. I Kritika je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, na latinici i ćirilici. Izdavač je bio u Sarajevu, Konzorcij „Triumvirat“.…

Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18 - kulturno politički časopis
Vlasnik i glavni urednik časopisa Dan bio je Savo Miladinović, a urednik dr. Lazo Diimtrijević. Dan je izlazio na srpskom jeziku i štampan je ćirilicom u sarajevskoj štampariji Prva srpska štamparija Riste J. Savića. Prvobitno je izlazio mjesečno, a…
View all 4 items

Collection Tree