Novine

Title

Novine

Collection Items

KRITIKA političkog, socijalno-ekonomskog i kulturnog djelovanja našeg društva 1922
Odgovorni urednik novine bio je Ismet Busovača, a za redakciju „Kritike“ odgovoran je bio Jovo Šmitran. I Kritika je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, na latinici i ćirilici. Izdavač je bio u Sarajevu, Konzorcij „Triumvirat“.…

Novi vidik : list srednjoškolske omladine Brčko
List srednjoškolske omladine Brčko
View all 3 items

Collection Tree