Sarajevski cvjetnik = Saraj džulšej 1868

Title

Sarajevski cvjetnik = Saraj džulšej 1868

Description

List je izlazio u Sarajevu od 1868. do 1872. godine. Uporedni naslov je Gülşen-i saray (Saraj džulšej).
To je bio poluzvanični političko-književni list. Do 1870. godine urednik lista je bio Ignjat Sopron, a nakon toga, sve do gašenja lista, urednik je bio Mehmed Šakir (Šaćir) Kurtčehajić.
List je štampan dvojezično, ćirilicom sa jedne strane, na arapskom pismu turskim jezikom sa druge strane lista. Izlazio u Sarajevu, sedmično, a štampan u Vilajetskoj štampariji.

Publisher

Sarajevo : Mehmed Šakir Kurtčehajić

Date

1868

Format

43 cm

Language

Srpski

Identifier

COBISS.BH-ID 19440646

Collection Items

View item

Collection Tree