Vatan = Domovina : list za politička i opšta pitanja 1884/1885

Title

Vatan = Domovina : list za politička i opšta pitanja 1884/1885

Description

Vatan je bio list za politička i opšta pitanja. Izlazio je sedmično. Urednici lista su bili Mehmed Hulusi i Ibrahim-beg Bašagić. Štampan je na turskom jeziku od 1884. do 1897. godine. Naslov se prevodi kao Domovina. Nakon gašenja ovoga lista, pokreće se Rehber.

Publisher

Sarajevo

Date

1884/1885

Format

40 cm

Language

Otomanski, turski.

Identifier

COBISS.BH-ID 23448838

Collection Items

View item

Collection Tree