Stara periodika

Title

Stara periodika

Collection Items

Borba: socijalistički kalendar 1920.
Borba - socijalistički kalendar počeo je izlaziti 1920. godine. Urednik je bio Jova Jakšić. Kalendar je izlazio ćirilicom i latinicom. Štampan je u Sarajevu, u knjižari Socijalističke radničke partije Jugoslavije (Komunista) od 1920. do 1941. godine.…

„TARIK: ilmî, edebî cerîde = Putokaz: list za pouku i zabavu“ 1908
List je bio muslimansko religiozno-političkog karaktera. Štampan je arebicom, na bosanskom jeziku i izlazio je jednom mjesečno (svaki mlađak).
View all 4 items

Collection Tree