Stara periodika

Title

Stara periodika

Collection Items

Borba: socijalistički kalendar 1920.
Borba - socijalistički kalendar počeo je izlaziti 1920. godine. Urednik je bio Jova Jakšić. Kalendar je izlazio ćirilicom i latinicom. Štampan je u Sarajevu, u knjižari Socijalističke radničke partije Jugoslavije (Komunista) od 1920. do 1941. godine.…

„TARIK: ilmî, edebî cerîde = Putokaz: list za pouku i zabavu“ 1908
List je bio muslimansko religiozno-političkog karaktera. Štampan je arebicom, na bosanskom jeziku i izlazio je jednom mjesečno (svaki mlađak).

„ŽETVA: list Oblasnog odbora Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije za Kozaru“ (1944)
List je bio namijenjen omladini Bosanske Krajine i šire, omladini antifašističke Jugoslavije. Nije imao redovan kontinuitet u izlaženju zbog ratnih dešavanja u periodu postojanja lista. Izdavan je na Kozari, od izdavača Oblasnog odbora USAOJ-a…

Književni pupoljci učiteljskih pripravnika u Sarajevu 1887-1912
Za tisak uredio i izdao Josip Milaković, u Sarajevu. Zbirka je štampana latinicom i ćirilicom na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.
Iz Predgovora / Josip Milaković: "Ove je godine taman četvrt vijeka, otkako đaci sarajevske učiteljske škole…

KRITIKA političkog, socijalno-ekonomskog i kulturnog djelovanja našeg društva 1922
Odgovorni urednik novine bio je Ismet Busovača, a za redakciju „Kritike“ odgovoran je bio Jovo Šmitran. I Kritika je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, na latinici i ćirilici. Izdavač je bio u Sarajevu, Konzorcij „Triumvirat“.…

„ZVONO: glasnik Jugoslovenske Soc.-Dem. Stranke za BiH“ (1920)
Odgovorni urednik Zvona bio je Jovan Šmitran, a glavni urednik N. Ristić. Novina je izlazila na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, štampana latinicom i ćirilicom. Izdavač je bila Jugoslovenska soc. dem. stranka za BiH, a štamparija Radnička…

Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18 - kulturno politički časopis
Vlasnik i glavni urednik časopisa Dan bio je Savo Miladinović, a urednik dr. Lazo Diimtrijević. Dan je izlazio na srpskom jeziku i štampan je ćirilicom u sarajevskoj štampariji Prva srpska štamparija Riste J. Savića. Prvobitno je izlazio mjesečno, a…
View all 9 items

Collection Tree