Home > Digitalizirane kolekcije > Specijalne zbirke > Rukopisi

Rukopisi

ORIJENTALNI RUKOPISI 

H̱ULĀṢA AL-H̱AMSA    |     خلاصة الخمسة

DĪWĀN-I ḤĀFIẒ    |     ديوان حافظ

QĀNŪN NĀMA-I ĞADĪD SULṬĀN SULAYMĀN H̱ĀN    |    قانون نامهء جديد سلطان سليمان خان

AL-FATĀWĀ AL-AḤMADIYYA AL-MOSTĀRIYYA    |    الفتاوى الأحمديّة الموستاريّة

AD-DURR AL-AĠLĀ BI ŠARḤ AD-DAWAR AL-A‘LĀ    |     الدر الأغلى بشرح الدور الأعلى

ĞĀMI‘ AL-KUNŪZ WA NAFĀ’IS AT-TAQRĪR FĪ ŠARḤ AL-WALADIYYA    |    جامع الكنوز ونفائس التقرير في شرح الولديّة

AN‘ĀM    |     أنعام

AL-ḤIZB AL-A‘ẒAM WA AL-WIRD AL-AFH̱AM   |   الحزب الأعظم والورد الأفخم

Poljička Republika