AD-DURR AL-AĠLĀ BI ŠARḤ AD-DAWAR AL-A‘LĀ

Naslov

AD-DURR AL-AĠLĀ BI ŠARḤ AD-DAWAR AL-A‘LĀ
الدر الأغلى بشرح الدور الأعلى

Tema

Dove
Komentar na zbirku molitvi.

Opis

Ta'liq, krupan, pisan vještom rukom. Mastilo crno, naslovi pisani crvenim mastilom. Tekst je ispisan u svesci bez linija.
Broširano.
Vlasnik antikvar iz Sarajeva Muṣṭafā Šawqat b. Hāši, 1912 (bilješka na prvoj korici).

Autor

Muḥammad b. Muḥammad at-Tāfilātī, al-Azharī, al-Maġribī

Izvor

NACIONALNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa / obradio Osman Lavić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe, 2011.

Izdavač

NUBBiH

Datum

1893-01-05

Saradnik

Prepisao Muḥammad b. Ya‘qūb

Format

Fol. 37
21,5 x 17 (17,5 x 14)
15 redaka

Jezik

Arapski

Tip

Rukopis

Identifikator

Rs 32