DĪWĀN-I ḤĀFIẒ

Naslov

DĪWĀN-I ḤĀFIẒ
ديوان حافظ

Tema

Književnost
Divan pjesma ljubavne sadržine.

Opis

Diwani, krupan. Mastilo sivo. naslovi poglavlja pisani crvenim mastilom. Papir svjetložut, srednje debljine, glat, s vodenim znakom, evropskog porijekla. Tekst pisan u dvije kolone. Kustode.
Povez kožni, naknadno popravljen na hrbatu.

Autor

Šamsuddīn Muḥammad Šīrāzī

Izvor

NACIONALNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa / obradio Osman Lavić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe, 2011.

Izdavač

NUBBiH

Saradnik

Prepisao Šāh Nawāz b. sayyid Ismā‘īl al-Ḥusaynī

Format

Fol. 111
18,5 x 10,5 (13,5 x 6,5)
11 redaka

Jezik

Perzijski

Tip

Rukopis

Identifikator

Rs 4