Home > Periodika

Periodika

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine posjeduje fond Stare periodike u kome se nalaze novine i časopisi od velike vrijednosti kao i građa koja dokumentira nacionalnu i lokalnu istoriju, politiku, kulturu i vrlo često je tražena u svrhu različitih istraživanja.

Temelj fonda Stare periodike čine najranija bosanskohercegovačka izdanja novina od 1866. godine kao što je "BOSANSKI VJESTNIK" te godišnjak na turskom jeziku "SALNAME". Osim ova dva ugledna izdanja tu je i glasilo vilajetske vlade "BOSNA" te "SARAJEVSKI CVJETNIK" iz perioda posljednjih godina otomanskog doba u Bosni.

U našem fondu nalazi je jedini primjerak prvog časopisa koji se sadržajno bavio životom Jevreja u Sarajevu, a štampan je 1900. godine pod nazivom "LA ALBORADA" (Zora). Ovaj časopis u potpunosti je izdavan na jevrejsko-španjolskom jeziku, a uz to bio štampan na hebrejskom pismu.

Iz austougarskog perioda imamo "BOSNISCHE BOTE", kao i "BOSANSKO=HERCEGOVAČKE NOVINE", zatim „SARAJEVSKI LIST“, "BOŠNJAK", dijelove "OSVITA" i "HRVATSKOG DNEVNIKA", službeni list "NERETVA" kao i mnoge druge vrijedne publikacije.

ČASOPISI   |   KALENDARI   |   NOVINE