Dječji Novi behar 1932-1941

Title

Dječji Novi behar 1932-1941

Description

Od VI godišta je „Novi Behar" počeo izdavati svoj dječiji prilog dajući na taj način i našoj djeci štivo, kakvo se nigdje inače nije moglo naći. Prvi broj Dječijeg Novog Behara izašao je 15. jula 1932. godine, a izlazio je sve do 1941. godine.

Creator

Alija Nametak

Source

NUBBiH

Publisher

Novi behar
Islamska dionička štamparija u Sarajevu

Date

1932-1941

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Language

bosanski

Files

Dječji Novi behar 1932-1933.pdf
Dječji Novi behar 1941-1942, 1943.pdf

Citation

Alija Nametak, “Dječji Novi behar 1932-1941,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed July 13, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1368.