BOSANAC: srpsko-pravoslavni kalendar

Title

BOSANAC: srpsko-pravoslavni kalendar

Description

Bosanac: srpsko-pravoslavni kalendar iz 1919. godine bio je u izdanju Knjižarnice I. Đ. Đurđevića i štampan je u Sarajevu u „Štampariji Daniel & Kajon“. Od 1919. godine urednik kalendara je Đorđe Pejanović, a štampao se u Štampariji „Bosanske pošte“. Od 1919. mijenja format sa 18 cm na 24 cm.

Date

1919

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Language

srpski

Files

Bosanac-srpski narodni kalendar 1919.pdf

Citation

“BOSANAC: srpsko-pravoslavni kalendar ,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed February 27, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1337.