BOSANAC: srpsko-pravoslavni kalendar 1918.

Title

BOSANAC: srpsko-pravoslavni kalendar 1918.

Description

Kalendar je bio u izdanju Knjižarnice I. Đ. Đurđevića i štampan je u Sarajevu, u „Štampariji Daniel & Kajon“. Od 1919. godine urednik kalendara je Đorđe Pejanović, a štampao se u Štampariji „Bosanske pošte“. Od 1919. godine mijenja format sa 18 cm na 24 cm.

Creator

Od 1919. Đorđe Pejanović

Source

NUBBiH

Publisher

Knjižarnica I. Đ. Đurđevića
Štamparija Daniel & Kajon
Od 1919. Štamparija „Bosanske pošte“

Date

1917-1919

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Format

18 cm i 24 cm

Language

srpski

Files

Bosanac-prav. i katol. kalendar 1918.pdf

Citation

Od 1919. Đorđe Pejanović, “BOSANAC: srpsko-pravoslavni kalendar 1918.,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed May 23, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1366.