Behar: list za pouku i zabavu

Title

Behar: list za pouku i zabavu

Description

Časopis Behar pokrenut je 1900. godine. Štampanje lista finansirao je veletrgovac iz Tešnja Adem aga Mešić, koji se zbog toga smatrao vlasnikom Behara, dok je odgovorni urednik bio Safvet beg Bašagić. List je štampan na bosanskom jeziku, latinicom i izlazio je dva puta mjesečno.

Creator

Safvet beg Bašagić
Edhem Mulabdić
Hadži Mehmed Džemaluddin Čaušević
Šemsibeg Salihbegović
Ljudevit Dvorniković
Šemsibeg Salihbegović
Hamid Šahinović Ekrem

Source

NUBBiH

Publisher

Štamparija Riste Savića i druga
Islamska dionička štamparija, Sarajevo

Date

1900-1911

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Language

bosanski

Files

Behar 1900-1911.pdf

Citation

Safvet beg Bašagić Edhem Mulabdić Hadži Mehmed Džemaluddin Čaušević Šemsibeg Salihbegović Ljudevit Dvorniković Šemsibeg Salihbegović Hamid Šahinović Ekrem, “Behar: list za pouku i zabavu ,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed April 22, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1365.