Islamski glas: nezavisni kulturno-prosvjetni i informativni list

Title

Islamski glas: nezavisni kulturno-prosvjetni i informativni list

Description

Naslov novine pisao je uporedo na bosanskom, francuskom i njemačkom, te arebicom. Tekst je pisan bosanskim jezikom, na latinici. Izlazio je nedjeljno.

Creator

Muhamed Pandža
Asim Šabanović

Source

NUBBiH

Publisher

Nova tiskara Vrček i drug

Date

1935-1936

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Language

bosanski

Files

Islamski glas 1935-1936.pdf

Citation

Muhamed Pandža Asim Šabanović, “Islamski glas: nezavisni kulturno-prosvjetni i informativni list ,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed April 22, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1364.