BISER: list za širenje prosvjete megju muslimanima u Bosni i Hercegovini

Title

BISER: list za širenje prosvjete megju muslimanima u Bosni i Hercegovini

Description

Izlazio je od 1912. do 1914. godine, kao i u 1918. godini. Biser je izlazio dva puta mjesečno. Od 1918. imao je uporedni podnaslov na turskom jeziku: Innemel-munimune ichvetum. El-islamu jalu vela jula alejhu.

Creator

List je uređivao Musa Ćazim Ćatić.

Source

NUBBIH

Publisher

Štampan je latinicom u štampariji Prva muslimanska nakladna knjižara i štamparija Muhamed Bekir Kalajdžić u Mostaru.

Date

1912-1914; 1918

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Language

bosanski

Files

Biser 1912-1913.pdf
Biser 1918.pdf

Citation

List je uređivao Musa Ćazim Ćatić. , “BISER: list za širenje prosvjete megju muslimanima u Bosni i Hercegovini ,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed April 22, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1363.