Priručnik kalendara Bošnjaka

Naslov

Priručnik kalendara Bošnjaka

Opis

Priručnik kalendara Bošnjaka sa kalendarom svijeh vjerozakona u zemlji, listovima za bilješke, tablicama i tarifama za pisarničke poslove

Priručnik je izlazio kao prilog uz kalendar Bošnjak. Od 1893. naslov mijenja u Priručnik Bošnjaka za prostu godinu sa listovima za bilješke, tablicama i tarifama za pisarničke poslove. Izlazio je jednom u godini u Sarajevu, izdanjem Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine.

Izdavač

Sarajevo : Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine.

Datum

1892-1902

Format

25 cm

Jezik

Bosanski, hrvatski.

Identifikator

COBISS.BH-ID 21816582