Vojska za jedno ljeto, Mensur Seferović

Title

Vojska za jedno ljeto, Mensur Seferović

Subject

Vojska za jedno ljeto

Description

Dugogodišnja istraživačka studija o drami jednog manjeg dijela bošnjačkog svijeta, nevelika i usamljena jezgra četničkog ravnogorskog političkog usmjerenja, sudbine zagubljenih i prevarenih nevoljnika. Ova studija je značenski višeslojna, ona se ne bavi samo registraturom, već unutarnjom karakterologijom zločina.

Creator

Mensur Seferović

Source

NUBBiH

Publisher

Sarajevo : Bosanski kulturni centar, 1999 (Sarajevo : Bosanski kulturni centar)

Date

1999

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Format

22 cm

Language

bosanski

Files

Vojiska Za Jedno Ljeto.pdf

Collection

Citation

Mensur Seferović, “Vojska za jedno ljeto, Mensur Seferović,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed July 13, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1392.