Razmeđa Živke Damnjanović, Mensur Seferović

Title

Razmeđa Živke Damnjanović, Mensur Seferović

Subject

Razmeđa Živke Damnjanović

Description

Pričajući o Živki Damnjanović, prvom partizanskom političkom komesaru čete u Jugoslaviji koja je kao žena uspješno ratovala, predočena je ratna drama u Srbiji u drugom svjetskom ratu, ali i njena lična, jer se obračunavala veoma hrabro sa četnicima i njemačkim oficirima i dolazila u sukob sa partijskim rukovodstvom, sve do njene najteže kazne. Originalno istorijsko štivo, velike etičke i vaspitne vrijednosti, podsjeća na ličnosti iz antičke tragedije.

Creator

Mensur Seferović

Source

NUBBiH

Publisher

Beograd : Narodna knjiga, 1982

Date

1982

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Format

20 cm

Language

srpski, bosanski

Files

Razmedja Zivke Damnjanovic.pdf

Collection

Citation

Mensur Seferović, “Razmeđa Živke Damnjanović, Mensur Seferović,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed April 22, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1393.