Željezničar: ilustrovani kalendar 1926.

Title

Željezničar: ilustrovani kalendar 1926.

Description

Urednik i izdavač ovog ilustrovanog kalendara bio je Nikola Jarak. Kalendar Željezničar izlazio je na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, na latiničnom i ćirilićnom pismu. Štampan je u štampariji „Obod“. Prvo izdanje je iz 1926. godine, a nije precizirano kada je kalendar prestao izlaziti.

Date

1926-193?

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Language

bosanski, srpski, hrvatski

Files

Željezničar-ilustrovani kalendar 1926.pdf

Citation

“Željezničar: ilustrovani kalendar 1926.,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed July 13, 2024, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1344.