La Alborada 1900-1901

Title

La Alborada 1900-1901

Description

Periodico instruktivio-literario : Organ del Judaismo de Bosna e Hercegovina = Zora : prosvjetiteljsko-literarni list (1900-1901)

La Alborada je izlazila sedmično od 1900. do 1901. godine. Izašlo je trideset brojeva. Tekstovi su bili na jevrejsko-španjolskom (ladino) i hebrejskom jeziku. Korišteno je kvadratno hebrejsko i raši pismo.
Odgovorni urednik lista je bio Elias E. Kajon, a urednik Abraham A. Kapon. List se izdavao i štampao u Sarajevu. Izdavač je bio Daniel A. Kajon, te se kod njega i štampao.

Files

La Alborada 1900-1901.pdf
La Alborada 1900-1901.jpg

Citation

“La Alborada 1900-1901,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed March 28, 2023, https://kolekcije.nub.ba/items/show/125.