AD-DURR AL-AĠLĀ BI ŠARḤ AD-DAWAR AL-A‘LĀ

Title

AD-DURR AL-AĠLĀ BI ŠARḤ AD-DAWAR AL-A‘LĀ
الدر الأغلى بشرح الدور الأعلى

Subject

Dove
Komentar na zbirku molitvi.

Description

Ta'liq, krupan, pisan vještom rukom. Mastilo crno, naslovi pisani crvenim mastilom. Tekst je ispisan u svesci bez linija.
Broširano.
Vlasnik antikvar iz Sarajeva Muṣṭafā Šawqat b. Hāši, 1912 (bilješka na prvoj korici).

Creator

Muḥammad b. Muḥammad at-Tāfilātī, al-Azharī, al-Maġribī

Source

NACIONALNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa / obradio Osman Lavić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe, 2011.

Publisher

NUBBiH

Date

1893-01-05

Contributor

Prepisao Muḥammad b. Ya‘qūb

Format

Fol. 37
21,5 x 17 (17,5 x 14)
15 redaka

Language

Arapski

Type

Rukopis

Identifier

Rs 32

Collection Items

View item

Collection Tree