DĪWĀN-I ḤĀFIẒ

Title

DĪWĀN-I ḤĀFIẒ
ديوان حافظ

Subject

Književnost
Divan pjesma ljubavne sadržine.

Description

Diwani, krupan. Mastilo sivo. naslovi poglavlja pisani crvenim mastilom. Papir svjetložut, srednje debljine, glat, s vodenim znakom, evropskog porijekla. Tekst pisan u dvije kolone. Kustode.
Povez kožni, naknadno popravljen na hrbatu.

Creator

Šamsuddīn Muḥammad Šīrāzī

Source

NACIONALNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa / obradio Osman Lavić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe, 2011.

Publisher

NUBBiH

Contributor

Prepisao Šāh Nawāz b. sayyid Ismā‘īl al-Ḥusaynī

Format

Fol. 111
18,5 x 10,5 (13,5 x 6,5)
11 redaka

Language

Perzijski

Type

Rukopis

Identifier

Rs 4

Collection Items

View item

Collection Tree