H̱ULĀṢA AL-H̱AMSA

Title

H̱ULĀṢA AL-H̱AMSA
خلاصة الخمسة

Subject

Književnost
Izbor iz pet spjevova mesnevi stihovima. Autor je napisao na perzijskom jeziku pet djela u mesnevi stihovima pod zajedničkim nazivom Hamsa-i Nizam. Nepoznati autor napravio je izbor iz ovih djela prema temama pod naslovom H̱ulāṣa al-ẖamsa. Broj poglavlja ovog izbora razlikuje se od primjerka do primjerka. U našem rukopisu nalazi se 36 poglavlja.

Description

Diwani pismo. Mastilo crno. Naslovi poglavlja pisani krupnim slovima, crvenim mastilom. Papir bijel, srednje debljine, glat, s vodenim znakom, evropskog porijekla. Tekst ispisan u lijepo iscrtanim tabelama obrubljenim širokom zlatnožutom linijom. Na fol. 1b veoma lijepo urađen unvan u zlatnožutoj i plavoj boji.
Povez kožni, sastavljen od više listova kartona koji su presvučeni kožom. Ukrasne rozete floralnih motiva utisnute na sredini korice i na preklopu. Oštećen na hrbatu.

Creator

Ilyās b. Yūsuf b. Mu’ayyid Abū Aḥmad al-Ġanğawī, Niẓāmuddīn
Niẓāmī

Source

NACIONALNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa / obradio Osman Lavić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe, 2011.

Publisher

NUBBiH

Date

1537-03-22

Contributor

Prepisao Šukrullāh b. Ibrāhīm al-Qonawī

Format

Fol. 49
22 x 13 (14,5 x 7)
15 redaka

Language

Perzijski

Type

Rukopis

Identifier

Rs 3

Collection Items

View item

Collection Tree