Bosanska vila : list za zabavu, pouku i književnost

Title

Bosanska vila : list za zabavu, pouku i književnost

Description

Prvi urednik i izdavač lista je Božidar Nikašinović. U osmišljavanju lista su pomogli Nikola Šumonja, Nikola Kašiković i Stevo Kaluđerčić. Pored Nikašinovića, izdavač je i Prosveta. Izlazila je od 1885/86. do 1914. godine.
Bosanska vila štampala se u Sarajevu, u štampariji Spindlera i Lesnera. Izlazila je dva puta mjesečno, dok je u 1892. i 1908. izlazila tri puta mjesečno. Nova serija počinje izlaziti 1944. godine.

Publisher

Sarajevo : Božidar Nikašinović : SPKD Prosveta, 1885-1914 (Sarajevo : Štamparija Spindlera i Lesnera)

Date

1892

Format

30 cm. - ilustr.

Language

Srpski

Identifier

COBISS.BH-ID 21851654

Collection Items

View all 28 items

Collection Tree