Bošnjak : kalendar za prostu godinu

Title

Bošnjak : kalendar za prostu godinu

Description

Izlazi u Sarajevu godišnje, od 1883. do 1918. godine. Štampaju se posebne sveske na latinici i ćirilici u Zemaljskoj tiskari.

Publisher

Sarajevo : Zemaljska tiskara, 1883-1918

Date

God. 1 (1883)- god. 35 (1918)

Format

22 cm

Language

Bosanski (Izlazi u posebnim sveskama na ćir. i lat.)

Identifier

COBISS.BH-ID 21862918

Collection Items

View all 12 items

Collection Tree