ĞĀMI‘ AL-KUNŪZ WA NAFĀ’IS AT-TAQRĪR FĪ ŠARḤ AL-WALADIYYA

Title

ĞĀMI‘ AL-KUNŪZ WA NAFĀ’IS AT-TAQRĪR FĪ ŠARḤ AL-WALADIYYA
جامع الكنوز ونفائس التقرير في شرح الولديّة

Subject

Disputacija
Komentar djela ar-Risāla fī fann al-munāẓara. Osnovno djelo na arapskom jeziku napisao je Muḥammad b. Abū Bakr al-Mar‘ašī Sačāklī-zāde.

Description

Ta'liq, sitan. mastilo crno, slabog kvaliteta, na mjestima u dodiru s vlagom razljeveno. Papir bijel, tanak, glat, s vodenim znakom, evropskog porijekla. Na marginama ima nešto komentara pisanih rukom istog prepisivača. Listovi zahvaćeni vlagom. Kustode.
Povez polukožni, s preklopom. Korice s vanjske strane obložene ukrasnim papirom.

Creator

Ḥusayn b. H̱aydar at-Tibrīzī

Source

NACIONALNA i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa / obradio Osman Lavić. - Sarajevo : Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine : Al-Furqan, Fondacija za islamsko naslijeđe, 2011.

Publisher

NUBBiH

Date

1781

Contributor

Prepisivač nepoznat

Format

Fol. 76
20 x 14 (15x8)
23 retka

Language

Arapski

Type

Rukopis

Identifier

Rs 83

Collection Items

View item

Collection Tree