Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18 - kulturno politički časopis

Title

Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18 - kulturno politički časopis

Subject

Kulturno politički časopis

Description

Vlasnik i glavni urednik časopisa Dan bio je Savo Miladinović, a urednik dr. Lazo Diimtrijević. Dan je izlazio na srpskom jeziku i štampan je ćirilicom u sarajevskoj štampariji Prva srpska štamparija Riste J. Savića. Prvobitno je izlazio mjesečno, a potom nedjeljno u periodu od 1906. do 1908. godine, zatim četiri puta nedjeljno nadalje u novinskom formatu.

Creator

Savo Miladinović

Source

NUBBIH

Date

1906

Rights

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Language

srpski

Files

Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18.pdf

Collection

Citation

Savo Miladinović, “Dan 1906 - 1-9; 13-16; 18 - kulturno politički časopis ,” DIGITALNE KOLEKCIJE, accessed January 21, 2022, https://kolekcije.nub.ba/items/show/1358.