Uspomene sa putovanja Trgovačke obrtničke komore bosansko-hercegovačke po Monarhiji : 27. aprila -11. maja 1911.

Naslov

Uspomene sa putovanja Trgovačke obrtničke komore bosansko-hercegovačke po Monarhiji : 27. aprila -11. maja 1911.

Izdavač

[S. l. : s. n.]

Datum

1911

Format

1 album : crno-bijeli ; 20 x 25 cm

Jezik

Bosanski.

Korični nasl. latinicom i ćirilicom.

Identifikator

COBISS.BH-ID 15200006