La Alborada : prosvjetiteljsko-literarni list = periodico instruktivio-literario : Organ del Judaismo de Bosna e Hercegovina

Naslov

La Alborada : prosvjetiteljsko-literarni list = periodico instruktivio-literario : Organ del Judaismo de Bosna e Hercegovina

Opis

Tekst na jevrejsko-španjolskom (ladino) i hebrejskom jeziku
Pismo publikacije je kvadratno hebrejsko i raši pismo
Prije Sarajeva, Kapon je štampao časopis sa istim imenom 1898. godine u Ploeštiju, Rumunija

Izdavač

Sarajevo : Daniel A. Kajon, 1900-1901 (Sarajevo : Štamparija Daniel A. Kajon)

Datum

God. 1, br. 1 (1900)- god. 1, br. 30 (1901)

Format

31 cm

Jezik

Hebrejski, ladino

Identifikator

COBISS.BH-ID 19450374

Dokumenti u zbirci La Alborada : prosvjetiteljsko-literarni list = periodico instruktivio-literario : Organ del Judaismo de Bosna e Hercegovina

La Alborada 1900-1901
Periodico instruktivio-literario : Organ del Judaismo de Bosna e Hercegovina = Zora : prosvjetiteljsko-literarni list (1900-1901)

La Alborada je izlazila sedmično od 1900. do 1901. godine. Izašlo je trideset brojeva. Tekstovi su bili na…