Bošnjak : kalendar za prostu godinu

Naslov

Bošnjak : kalendar za prostu godinu

Opis

Izlazi u Sarajevu godišnje, od 1883. do 1918. godine. Štampaju se posebne sveske na latinici i ćirilici u Zemaljskoj tiskari.

Izdavač

Sarajevo : Zemaljska tiskara, 1883-1918

Datum

God. 1 (1883)- god. 35 (1918)

Format

22 cm

Jezik

Bosanski (Izlazi u posebnim sveskama na ćir. i lat.)

Identifikator

COBISS.BH-ID 21862918