Artileriski glasnik 1928

Naslov

Artileriski glasnik 1928

Izdavač

Sarajevo : Artileriska škola gađanja, 1926-1932

Datum

1928

Format

23 cm. - mape

Jezik

Bosanski, srpski

Identifikator

COBISS.BH-ID 21869574