Vatan = Domovina : list za politička i opšta pitanja 1885/1886

Naslov

Vatan = Domovina : list za politička i opšta pitanja 1885/1886

Opis

Vatan je bio list za politička i opšta pitanja. Izlazio je sedmično. Urednici lista su bili Mehmed Hulusi i Ibrahim-beg Bašagić. Štampan je na turskom jeziku od 1884. do 1897. godine. Naslov se prevodi kao Domovina. Nakon gašenja ovoga lista, pokreće se Rehber.

Izdavač

Sarajevo

Datum

1885/1886

Format

40 cm

Jezik

Otomanski, turski.

Identifikator

COBISS.BH-ID 23448838