Ničija zemlja, film Danisa Tanovića

Naslov

Ničija zemlja, film Danisa Tanovića

Opis

Slika iz filma sa glumcima B. Đurićem i R. Bitorajcem.

Dobio Oskara za najbolji strani film (2002. god.)

Autor

Ostali autori:

Studioflaš (Zenica)

Izdavač

[s. l. : s. n.,]

Datum

2002

Format

1 plakat
U bojama
48 x 64 cm

Jezik

Bosanski

Identifikator

COBISS.BH-ID 14809606