Andreas Pfeiffer : izložba slika obrađenih na kompjuteru : Umjetnička galerija Bosne i Hercgovine, 31.03.-15.04. 1995.

Naslov

Andreas Pfeiffer : izložba slika obrađenih na kompjuteru : Umjetnička galerija Bosne i Hercgovine, 31.03.-15.04. 1995.

Autor

Pfeiffer, Andreas

Ostali autori:

XI International festival Sarajevo, ("Sarajevo winter '95")

Izdavač

Sarajevo : XI International festival Sarajevo, "Sarajevo winter '95"

Datum

1995

Format

1 plakat
Crno-bijeli
27 x 38 cm
Na listu 30 x 43 cm

Jezik

Bosanski

Identifikator

COBISS.BH-ID 14722054