Filatelija BiH : filatelija BiH 2002.

Naslov

Filatelija BiH : filatelija BiH 2002.

Opis

Slike BH maraka izdatih 2002.

Autor

Minić, Perica - Design.

Izdavač

Sarajevo : Javno preduzeće BH pošta

Datum

2003

Format

1 plakat
U bojama
48 x 68 cm

Jezik

Bosanski

Identifikator

COBISS.BH-ID 14531846