Nestale osobe na teritoriji Bosne i Hercegovine : kao rezultat sukoba, hiljade porodica još uvijek nemaju vijest o svojim članovima

Naslov

Nestale osobe na teritoriji Bosne i Hercegovine : kao rezultat sukoba, hiljade porodica još uvijek nemaju vijest o svojim članovima

Opis

Nestale osobe na teritoriji Bosne i Hercegovine : kao rezultat sukoba, hiljade porodica još uvijek nemaju vijest o svojim članovima. Molimo vas da kontaktirate najbližu kancelariju MKCK ili Crvenog križa

Autor

Ostali autori:
Međunarodni komitet Crvenog križa

Izdavač

[s. l.]

Datum

[200?]

Format

1 plakat
U bojama
43 x 67 cm

Jezik

Bosanski

Identifikator

COBISS.BH-ID 14243334