Ovo je moja domovina!

Naslov

Ovo je moja domovina!

Izdavač

Sarajevo : Press centar Armije RBiH

Datum

1992

Format

1 plakat
U bojama
38 x 54 cm
Na listu 40 x 57 cm

Jezik

Bosanski

Identifikator

COBISS.BH-ID 13965062