Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) je 2005. godine počela s procesom  digitalizacije građe iz svojih fondova. NUBBiH kroz svoju Strategiju razvoja 2016-2020. prepoznaje digitalizaciju kulturnog naslijeđa kao bitan faktor u preventivnoj zaštiti kulturnog naslijeđa kojom se obezbjeđuje veća dostupnost, kvalitetnija prezentacija i promocija kulturnog blaga države.

U okviru projekta digitalizacije, NUBBiH je zahvaljujući Gazi Husrev-begovoj  biblioteci i Foundation for the Preservation of Historical Heritage / Fondaciji za zaštitu historijskog naslijeđa u BiH, digitalizirala i prezentirala najvrijednije primjerke bibliotečke građe iz svojih kolekcija - Specijalnih zbirki (Zbirka stare i rijetke knjige, Rukopisna zbirka, Kartografska zbirka i Grafička zbirka,) i Stare periodike i službenih publikacija.

Cilj ovog projekta je zaštita originalnih dokumenata i njihovo predstavljanje u digitalnom obliku, odnosno  omogućavanje njihove dostupnosti najširem krugu korisnika putem interneta.

Digitalizirana građa iz kolekcija NUBBiH predstavlja javno nacionalno dobro i dostupna je u skladu sa principima otvorenog pristupa znanju i informacijama (creative commons) i redovno će se dopunjavati.

Digitalne kopije građe dozvoljeno je koristiti za ličnu upotrebu i u svrhu obrazovanja i istraživačkog rada. Zahtjev za komercijalnu upotrebu kopija potrebno je dostaviti NUBBiH u pismenom obliku koja će donijeti odluku o davanju saglasnosti.

Zabranjeno je na bilo koji način distribuirati, razmijenjivati, prodavati i vršiti izmjene datoteka preuzetih sa ovog portala bez pismene saglasnosti.

Ovim putem želimo se zahvaliti kolegama sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na pomoći prilikom pokretanja ove web stranice.