Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH) je 2005. godine počela s procesom  digitalizacije građe iz svojih fondova. NUBBiH kroz svoju Strategiju razvoja 2016-2020. prepoznaje digitalizaciju kulturnog naslijeđa kao bitan faktor u preventivnoj zaštiti kulturnog naslijeđa kojom se obezbjeđuje veća dostupnost, kvalitetnija prezentacija i promocija kulturnog blaga države.

U okviru projekta digitalizacije, NUBBiH je zahvaljujući Gazi Husrev-begovoj  biblioteci i Foundation for the Preservation of Historical Heritage / Fondaciji za zaštitu historijskog naslijeđa u BiH, digitalizirala i prezentirala najvrijednije primjerke bibliotečke građe iz svojih kolekcija - Specijalnih zbirki (Zbirka stare i rijetke knjige, Rukopisna zbirka, Kartografska zbirka i Grafička zbirka,) i Stare periodike i službenih publikacija.

Cilj ovog projekta je zaštita originalnih dokumenata i njihovo predstavljanje u digitalnom obliku, odnosno  omogućavanje njihove dostupnosti najširem krugu korisnika putem interneta.

Digitalizirana građa iz kolekcija NUBBiH predstavlja javno nacionalno dobro i dostupna je u skladu sa principima otvorenog pristupa znanju i informacijama (creative commons) i redovno će se dopunjavati.

Digitalne kopije građe dozvoljeno je koristiti za ličnu upotrebu i u svrhu obrazovanja i istraživačkog rada. Zahtjev za komercijalnu upotrebu kopija potrebno je dostaviti NUBBiH u pismenom obliku koja će donijeti odluku o davanju saglasnosti.

Zabranjeno je na bilo koji način distribuirati, razmijenjivati, prodavati i vršiti izmjene datoteka preuzetih sa ovog portala bez pismene saglasnosti.

Ovim putem želimo se zahvaliti kolegama sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na pomoći prilikom pokretanja ove web stranice.


 

Nedavno dodani dokumenti

Historijska karta SREDNJEVJEKOVOVNE BOSANSKE DRŽAVE

Historijska karta SREDNJEVJEKOVOVNE BOSANSKE DRŽAVE.pdf

Karta je iz knjige Naselja srednjovjekovne bosanske države, Bg,1957. M. Vege 1. Gl. stv. nasl. a) Bosna i Hercegovina -- 20. st. -- Historijske…

Gramatika bosanskog jezika za srednje škole. Dio 1. i 2., Nauka o glasovima i oblicima

Gramatika Bosanskog jezika 1898.pdf

Bosanski jezik - Gramatika - Udžbenici za srednje škole